TA STRONA UŻYWA COOKIE Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Nie pokazuj więcej
Polski Deutsch
 Boże Młyny
.

Biogram autora i organizatora wystawy BM i GM
Ks. prof. dr hab. Tadeusz FITYCH

1. Podstawowe dane biograficzne

(ur. 23 I 1948 w Nowej Soli n/Odrą (Ziemia Lubuska, w dawnych granicach arch. wrocławskiej), historyk dziejów teologii, dyplomacji, kultury i duchowości; specjalista w dziedzinie dyplomacji watykańskiej, członek szeregu towarzystw naukowych w Polsce, Niemczech, Republice Czeskiej; prezbiter archidiecezji wrocławskiej (V 1974), świdnickiej (od XI 2006), prałat J. Św. (1993), kanonik gremialny kapituły kłodzkiej (VIII 2016); podporucznik rezerwy Wojska Polskiego (I 2017); wysoko ceniony za dorobek naukowo-wystawienniczy, wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Za Zasługi dla Dolnego Śląska (2017).

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) we Wrocławiu (1974) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktorat 1983 r.). Adiunkt i sekretarz generalny PWT we Wrocławiu w latach 1985-2003. Od 1986 r. współpracownik Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie; prowadził studia i prace badawcze m.in. na uniwersytetach włoskich, niemieckich i austriackich (1986-1988 i 2001-2008). Pomysłodawca, współzałożyciel i wiceprezes Federacji Bibliotek Kościelnych “FIDES” (1991). Uczestnik Synodu Biskupów (Rzym 1991); współpracownik Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE; 1993-2001 – jako sekretarz prezydenta CCEE, służba półdyplomatyczna i ekumeniczna). Posługa duszpasterska i praca naukowo-badawcza w pilotażowym osiedlu ekumenicznym - Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring k/Augsburga (2001-2005).

Członek "II-giej" polskiej wyprawy naukowej - nawiązującej do inicjatywy PAU - do spraw krytycznej edycji akt nuncjatury polskiej (Rzym 1986-1988). Prelegent i uczestnik licznych kongresów krajowych i zagranicznych. Opublikował szereg książek oraz ponad 400 artykułów i recenzji. Jest autorem wystaw i fotografii dokumentalnych oraz artystycznych. Po 15-letniej służbie Kościołowi w Europie, zamieszkał w Kudowie Zdroju. Należy do grona ponad 150 osób z kręgu ludzi nauki, kultury, sztuki i biznesu, którzy otrzymali certyfikat „Asylum Glacense” i zamieszkali na Ziemi Kłodzkiej.

2. Kategorie i liczba publikacji

Opublikował szereg książek oraz ok. 400 artykułów i recenzji. W tym ponad 90 w miesięczniku „Ziemia Kłodzka (w okresie 2009-2018), ponad 60 recenzowanych i popularnonaukowych artykułów nt. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera oraz 40 przyczynków nt. kultury ziemi kłodzkiej Do najbardziej reprezentatywnych zaliczane są m.in. takie oto pozycje książkowe:

Trójca Stworzona - nauka o Św. Józefie na Śląsku, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 1990, ss.: 299; w tym: 2 fot. , 1 rys., streszczenia i spisy treści w języku angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Nowa Ruda-Praga 1995 [książka dokument, pierwsza monografia nt. Kościoła w Rep. czeskiej po upadku komunizmu].;

Giovanni Battista Lancellotti (1622-1927); Acta Nuntiaturae Polonae, t. XXII/1, PAU Kraków 2000.

Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), WNUO Opole 2005 [synoptyczna edycja podstawowych dokumentów nuncjusza; priorytetowa w wymiarze Europy metoda i synteza organizacji nuncjatury w „złotym okresie” rozwoju dyplomacji watykańskiej].

List Boga Kudowa Zdrój. Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder heros ducha Ziemi Kłodzkiej, Czermna 2015.

Błogosławiony Ksiądz / Seliger Kaplan Gerhard Hirschfelder, Nowa Ruda – Kudowa Zdrój 2016.

W przygotowaniu są kolejne publikacje książkowe, m.in.:

 • Święta przestrzeń ziemi kudowskiej. Mikrosanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie, Kudowa Zdrój 2017;
 • Ks. Gerhard Hirschfelder męczennik nazistowskiego systemu, Kudowa Zdrój, Czermna 2017, Kudowa Zdrój 2017.
 • Ks. Gerhard Hirschfelder a ruch szensztacki
 • 10 lat wystawy „Boże Młyny”
 • Anna Bernard – ikona kultury Kudowy Zdroju
 • Na straży sacrum i kultury ziemi kłodzkiej
 • Dzwony – odgłos wieczności i znaczące ogniwo religii i cywilizacji,

3. Kierunki badawcze i dydaktyczne

Obejmują m.in. zagadnienia: dzieje nowożytnej dyplomacji, a zwłaszcza dyplomacji watykańskiej i polskiej XVII- XX w.; misji, organizacji i funkcjonowaniu dyplomacji watykańskiej w jej „złotym okresie” rozwoju oraz w czasach nowożytnych; współpracę Kościoła i instytucji europejskich na rzecz tożsamości, integracji i zjednoczenia kontynentu; naukę o państwie i Kościele; paradygmaty Europy i jej integracji; komunikacja społeczna; etyczno-moralne podstawy życia społecznego; etyczne i religijne systemy wartości a postmodernistyczne przemiany cywilizacyjne; współpracę Kościoła katolickiego i instytucji europejskich na rzecz tożsamości, integracji i zjednoczenia naszego kontynentu; europeizacji administracji publicznej w Unii Europejskiej; społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w Unii Europejskiej; dziejów teologii, kultury i duchowości na Dolnym Śląsku (aktualnie ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłodzkiej); w ostatnich latach opracował nowatorską metodę i prowadził kompleksowe badania nad małą architekturą sakralną (w tym także karnerów i ossariów) i sacrum w krajobrazie krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Austrii i Włoszech).

4. Biogramy w leksykonach:

 • Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
 • Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945 - 1992, Warszawa 1997, s. 92 - 95;
 • Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r.), KAI Warszawa 1999, s. 87 - 88;
 • L. Zawadzka (red.), Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s. 80;
 • Słownik Polonii Świata (W służbie Bogu i ludziom), Paryż 2002;
 • Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2002, s. 62, 63.
 • Twórcy wizerunku Polski, Warszawa 2002, s. 47-48 (Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu, Talentu, t. 2);
 • I. Dec (red.) 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 193;
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968 - 2002. Pracownicy naukowo - dydaktyczni, Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność Wydawnicza, red. I. Dec, Wrocław 2002, s. 273 - 281.
 • W. M. Zarębczan, Polacy w Watykanie: instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący: historia i współczesność, Pelplin 2004, s. 410-411.
 • Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, red. J. Laska, M. Kowalcze, t. 4 Kłodzko-Nowa Ruda 2011, s. 243.
 • Jan Walkusz, Sekcja Historii Kościoła w Polsce 1964-2016, Wydawnictwo "Bernardinum” Pelplin 2016, s. 142-143.

4. Witryny internetowe:

© 2009 - 2021 www.boze-mlyny.eu       Design: WebArt4U
 
0.00198006