TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Nie pokazuj więcej


BOŻE MŁYNY

mała architektura sakralna ziemi kłodzkiej

Wystawa pielgrzymuje do Krzeszowa
Czwartek, 28 Maj 2009, godzina: 17:00

Po ponad miesięcznym prezentowaniu wystawy w Kudowie-Zdrój, wielu cennych wypowiedziach w prasie, telewizji i internecie oraz niezwykle interesujących recenzjach i pochwałach od osób, które odwiedziły wystawę, tablice zawierające wiele interesujących fotografii, wykresów oraz danych - zarówno historycznych jak i statystycznych - zostaną zaprezentowane pielgrzymom odwiedzającym „perełkę baroku” i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie niedaleko Wałbrzycha.

"Boże młyny" są próbą zachowania w pamięci ginącego piękna i wartości, które ono ze sobą niesie. Jest ukierunkowanym spojrzeniem na nasz wyjątkowo piękny krajobraz i zachodzące w nim zmiany – mówi pomysłodawca i organizator wystawy ks. prof. Tadeusz Fitych.Po ponad miesięcznym prezentowaniu wystawy w Kudowie-Zdrój, wielu cennych wypowiedziach w prasie, telewizji i internecie oraz niezwykle interesujących recenzjach i pochwałach od osób, które odwiedziły wystawę, tablice zawierające wiele interesujących fotografii, wykresów oraz danych - zarówno historycznych jak i statystycznych - zostaną zaprezentowane pielgrzymom odwiedzającym „perełkę baroku” i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie niedaleko Wałbrzycha.Historia Krzeszowa sięga 1242 roku, kiedy to w Krzeszowie osiedlili się benedyktyni z czeskich Opatovic. Stało się tak dzięki księżnej Annie, wdowie po poległym w bitwie pod Legnicą Henryku Pobożnym. Księżna realizując wolę nieżyjącego męża ustanowiła fundację, która określała miejsce lokowania klasztoru i dobra do niego przyległe. Jednak benedyktyni, teren ten, już w 1289 roku odstępują księciu świdnickiemu Bolkowi I. Książę jednak uznając wcześniejsze, potwierdzone przez papieża, nadania na rzecz Kościoła postanowił, że w miejscu tym będą żyli i pracowali cystersi.Dzięki cystersom rozwija się handel i rzemiosło a gospodarka rolna osiąga najwyższy poziom. Około roku 1400 klasztor ma w posiadaniu już 42 wsie i 2 miasta. Oprócz ośrodka religijnego staje się centrum administracyjnym. W 1547 roku papież Paweł III nadał tutejszym opatom prawo do używania infuły i insygniów biskupich, co znacznie podniosło rangę tego miejsca.W 1924 roku do Krzeszowa po wielu wiekach nieobecności wrócili benedyktyni. Mnisi, zgodnie ze swoimi zwyczajami dużo uwagi poświęcają dokumentowaniu i opisywaniu historii tego miejsca i dokonań cystersów. W 1940 roku cały majątek klasztoru został przejęty przez III Rzeszę. W budynkach klasztornych zorganizowano miejsce internowania dla śląskich żydów. Budynki, w których przez wieki żyli zakonnicy wykorzystywane były także jako obóz przejściowy dla jeńców wojennych.Po II wojnie, w 1946 roku, w klasztorze osiedliły się siostry benedyktynki ze Lwowa. Natomiast począwszy od roku 1970 probostwem zajmują się polscy cystersi. Dla historii Krzeszowa niezwykle ważne były dwa wydarzenia. W 1997 roku, podczas pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Łaskawej. W 1998 roku Ojciec Święty podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Od 21. grudnia 2006 r. opiekę nad sanktuarium w Krzeszowie sprawują księża diecezjalni. Obecnie Krzeszów pełni rolą głównego sanktuarium Diecezji Legnickiej.Od 4. czerwca br. w Bazylice w Krzeszowie gościć będzie wystawa „Boże Młyny”. W niedzielę 7. czerwca w samo południe zostanie odprawiona uroczysta msza św., która oficjalnie zainauguruje to wydarzenie. Po eucharystii autor i pomysłodawca wystawy – ks. prof. Tadeusz Fitych, przedstawi wszystkim obecnym cele i sens zorganizowania wystawy oraz poinformuje o ciekawostkach i odkryciach, których dokonał podczas sporządzania dokumentacji małej architektury sakralnej. W trakcie prezentacji będzie sprzedawany katalog wystawy „Boże Młyny”, z którego całkowity dochód jest przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wystawy. Realizacja tak wielkiego dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli, które stało się koordynatorem wystawy, postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem Profesorem wystąpić do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o finansowe wsparcie na organizację tej wystawy za pośrednictwem konta bankowego naszego Stowarzyszenia. Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie poniesionych i planowanych kosztów. Ofiarodawcy proszeni są o kierowanie darów pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli - nr konta 73 1600 1156 0004 0601 7389 6080 Fortis Bank oddział we Wrocławiu - z koniecznym dopiskiem : "Na wystawę Boże Młyny".


Otrzymane dary zostaną rzetelnie zaksięgowane, jako dary na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo rozliczone. Ponadto istnieje możliwość zaprezentowania Ofiarodawcy na tablicy sponsorów Wystawy, która jest ustawiana wraz z tablicami w miejscu, w którym odbywa się prezentacja.W przypadku chęci otrzymania dodatkowych informacji o wystawie, zainteresowania sponsoringiem itp. prosimy o kontakt.Biuro Wystawy "Boże Młyny"

skr. poczt. 59

57-350 Kudowa-Zdrójtel. 074 / 662 20 01

e-mail: biuro@boze-mlyny.eu

Mapa portalu

1. Wystawa BM
  1.1. Charakterystyka ogólna
  1.1.1. Geneza i patronat BM
  1.2.1. Inauguracja 1 V 2009 - Plakat, zwiastun, zaproszenia, plan BM, album
  1.2.2. Inauguracja 1 V 2009 - Przed otwarciem, galeria zdjęć
  1.2.3. Inauguracja 1 V 2009 - Wernisaż
  1.2.4. Inauguracja 1 V 2009 - Prasa
  1.3.1. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje czasowe
  1.3.2. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje stałe
  1.3.3. Terminarze ekspozycji wystawy - Galeria fotografii
  1.4. Plansze wystawy BM
  2. Przesłanie BM i GM
  2.1. Przesłanie BM i GM– fenomen kulturowy, znaczenie i aktualność krzyży i kapliczek przydrożnych
  2.2. Dominujące przesłanie wystawy BM- przeslanie chrystocentryczne i duchowość pasyjna – mądrość i moc krzyża
  2.3. O przesłaniu i tytule wystawy BM- w dwu zdaniach
  2.4. Historyczno-kulturowy kontekst Europy i Śląska
  3. Kurator BM i Moderator wernisażu
  4. Reakcje i gratulacje
  5. Rekomendacje
  6. Wyróżnienia
  7. Statystyka i próba bilansu

2. INAUGURACJA i STACJE GM
  2.1. Plakat, zaproszenie, plansze wystawy GM
  2.2. Patronat i reakcje
  2.3. Stacje wystawy GM
  2.4. Wyróżnienie przez FWPN

3. TWÓRCA
  3.1. Biogram Autora
  3.2. Biogram Autora - więcej
  3.3. Galeria fotografii Autora

4. WYWIADY
  4.1. Z Autorem BM
  4.2. Autora z Kustoszami MAS

5. BIBLIOGRAFIA
  5.1. Mała architektura sakralna (MAS)
  5.2. Ziemia Kłodzka
  5.3.1. Bł. ks. Gerhard Hirschfelder – bibliografia publikacji ks. prof. T. Fitycha
  5.3.2. Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder
  5.3.3. Galeria zdjęć

6. CZYTELNIA
  6.1. Terminy i klucz hermeneutyczny MAS
  6.2. Kultura i sacrum ZK
  6.3. Kapliczki ziemi kudowskiej
  6.4. Wybitne postacie ZK
  6.5. Bł. ks. G. Hirschfelder
  6.5.1. Galeria fotografii bł. ks. G. Hirschfeldera
  6.6.1. Mapki, grafiki – synteza dziejów i obecności sacrum na ZK
  6.6.2. Multimedia
  6.6.3. Pomoce nt. MAS
  6.6.3.A. Inwentaryzacje
  6.6.3.B. Projekty MAS
  6.6.3.C. Instrukcje ministerialne
  6.6.3.D. Opracowania studyjne

7. GALERIA ZDJĘĆ NT. 45 EKSPOZYCJI WYSTAWY BM i GM