TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Nie pokazuj więcej


BOŻE MŁYNY

mała architektura sakralna ziemi kłodzkiej

Wystawa w Żaganiu
Sobota, 9 Październik 2010, godzina: 13:18

W dniach od 16 października do 16 listopada 2010 r. wystawa „Boże Młyny” w wersji polskiej (wraz z drukowanymi albumami) będzie prezentowana w Centrum Kultury w Żaganiu. Treść i przesłanie wystawy doskonale harmonizuje z założeniami realizowanego tutaj projektu „Marszu i Szlaku Jana Pawła II”.

W programie wernisażu wystawy – niedziela 17 października godzina 16,30 na pierwszym piętrze Centrum Kultury (usytuowanym w tutejszym zamku) m.in.: prezentacja wystawy; moderowany dialog; zwiedzanie wystawy i odpowiedzi na pytania zwiedzających oraz wykład poświęcony małej architekturze sakralnej (połączony z prezentacja multimedialną).

Żagański Pałac Kultury (ul. Szprotawska) to barokowy zespół pałacowy Lobkowitzów z 1670 r.,– usytuowany na południowo-wschodnim obrzeżu miasta na miejscu dawnego średniowiecznego zamku. Wzniesiona budowla nawiązuje wyraźnie do pałacu w Roudnicach (rodzinnym mieście Lobkowica). W roku 1842 księstwo przeszło na własność Doroty de Talleyrand-Périgord. Dwór żagański stał się wtedy jednym z bardziej znanych w Europie. W latach 1845-1855 przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych. W rezultacie powstał obiekt jedyny w swoim rodzaju, nie mający w architekturze polskiej odpowiednika, o układzie przestrzennym łączącym cechy właściwe barokowym pałacom francuskim oraz włoskim.

Żagań to miasto mające początki w XII w. (ok. 27 tys. mieszkańców), leży nad rzekami Bobrem i Czerną, na pograniczu Niziny Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego, nieopodal tzw. "Niskiego Traktu" wiodącego z zachodu na wschód. Na południowy wschód od miasta rozpościerają się Bory Dolnośląskie. Na zachód od Żagania znajdują się Wzniesienia Żarskie, natomiast na wschodzie miasto graniczy ze Wzgórzami Dalkowskimi.

Zabytki

# zespół poaugustiański (plac Klasztorny) – Zespół złożony z kościoła parafialnego, dawnego klasztoru i konwiktu oraz spichlerza klasztornego, położony jest w północno-zachodniej części starego miasta.
* dawny klasztor Augustianów – obecnie plebania i biura parafialne. Augustianie sprowadzeni w 1284 przez Przemka głogowskiego zajęli początkowo plebanię. W 1285 r. książę Konrad II Garbaty przekazał im zamek, który w połowie XIV w. rozbudowali, wznosząc pałac opacki. Po pożarze w 1730 r. został przekształcony w duchu baroku i powiększony.
* Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (WNMP) – Źródłowo potwierdzony w 1272 r. posiada prawdopodobnie wcześniejsze pochodzenie; w II poł. XIV wieku zakonnicy wznieśli trzynawową bazylikę
# Kaplica Bożego Grobu (ul. Żarska, przy kościele pw. Nawiedzenia NMP) – Zbudowana po 1598 z inicjatywy opata żagańskiego konwentu augustianów – Jakuba II. Budowla jest wierną kopią Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie.
# kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (ul. Żarska) – Zbudowany w XV w., przebudowany w XVII-XVIII wieku (w obecnej postaci barokowy z zachowanymi częściowo cechami gotyku).
# kościół św. Ducha – późnobarokowy z pocz. XVIII w..
# kościół św. Krzyża (ul. Szpitalna) – Wzniesiony z fundacji księżnej Doroty de Talleyrand – Périgord w 1849 r...
# pałac (pl. Słowiański 17) – Pierwotnie urząd książęcych dóbr ziemskich (klasycystyczny, zbud. w 1793), obecnie siedziba Urzędu Miasta.
# pałacyk (ul. Jana Pawła II 7) – Dawna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Klasycystyczny, zbudowany na przełomie XVIII i XIX w..
# wieża kościoła poewangelickiego wzniesiona w 2. połowie XIX wieku (84-metrowa wieża ceglana zwieńczona żeliwną, ażurową iglicą; pl. Królowej Jadwigi) – Pierwotny kościół ewangelicki zbudowany został w 1709 r. (zwany Kościołem Łaski, uległ rozbiórce w 1966 r.). murowany kościół,. Do dzisiejszych czasów przetrwała (zbudowana w 1845). W krypcie znajdującej się pod wieżą znaleźli miejsce spoczynku protestanccy członkowie rodziny książęcej (Piotr Biron i jego małżonka Anna Dorota, córki księcia: Joanna i Paulina oraz jego bratanek Piotr Gustaw Biron).
# wieża ratuszowa (Rynek) – Wieża jest pozostałością ratusza usytuowanego pierwotnie w Rynku, a w XVI wieku przeniesionego na zachodnią pierzeję zabudowy mieszkalnej. Neoklasycystyczna, zbudowana w latach 1879-1880 z wykorzystaniem fragmentów ratusza gotyckiego z XIV-XVI wieku. Na I piętrze zachowało się sklepienie kryształowe z pierwszej połowy XVI wieku.
* dawny spichlerz klasztorny – późnogotycki z końca XV wieku, częściowo przekształcony w XIX-XX w.
* dawny konwikt – późnobarokowy, zbudowany w latach 1740-1758 na miejscu klasztornych budynków gospodarczych i szkoły nowicjatu – następnie przeznaczony na sąd i areszt. W latach 1972-1975 odbudowany i adaptowany na hotel turystyczny.
# zespół pofranciszkański (ul. Gimnazjalna) – Kościół św. św. Piotra i Pawła, resztki klasztoru franciszkanów i dawne kolegium. Franciszkanie przybyli do Żagania w 1284 r., wznieśli wkrótce klasztor i kościół. Opuszczony w czasie reformacji kościół przejęli ewangelicy. W 1633 r.świątynia przeszła w ręce jezuitów, którzy na miejscu klasztoru wznieśli okazałe kolegium.
* dawne kolegium jezuickie (ul. Gimnazjalna) – Pierwszy budynek kolegium, wzniesiony w 1655 zniszczył po 13 latach pożar. Na jego miejscu odbudowano południowe skrzydło obecnego barokowego założenia. Twórcą był nadworny architekt Lobkowitzów, budowniczy zamku – Antonio della Porta.
# zabytkowe koszary wojskowe.
* Kościół Św. Piotra i Pawła (ul. Gimnazjalna) – ufundowany przez Konrada Garbatego w 1293 r.. Z tego okresu pochodzą obecnie mury korpusu i prezbiterium. W XV w. dobudowano kaplicę. Wieżę odbudowali ewangelicy w 1604 r..
# zespół szpitalny (ul. Żelazna) – istniejący do dzisiaj, neogotycki budynek szpitala, wzniesiono za sprawą księżnej Doroty. Kamień węgielny pod budowę obiektu położono 3 maja 1851 w obecności króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Szpital oddano do użytku w październiku 1859 r.. Z tej niezwykle nowoczesnej jak na owe czasy placówki mogli korzystać jedynie mieszkańcy księstwa żagańskiego, zarówno katolicy, jak i protestanci.
#Pod Żaganiem znajduje się Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych. Obejmuje ono tereny obozów jenieckich Stalagu VIIIC oraz Stalagu Luft III, gdzie w 1944 miała miejsce Wielka ucieczka 80 lotników, z których 50 rozstrzelano potem na mocy rozkazu Hitlera, znanego jako Sagan Befehl.

Zobacz galerię >>

Mapa portalu

1. Wystawa BM
  1.1. Charakterystyka ogólna
  1.1.1. Geneza i patronat BM
  1.2.1. Inauguracja 1 V 2009 - Plakat, zwiastun, zaproszenia, plan BM, album
  1.2.2. Inauguracja 1 V 2009 - Przed otwarciem, galeria zdjęć
  1.2.3. Inauguracja 1 V 2009 - Wernisaż
  1.2.4. Inauguracja 1 V 2009 - Prasa
  1.3.1. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje czasowe
  1.3.2. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje stałe
  1.3.3. Terminarze ekspozycji wystawy - Galeria fotografii
  1.4. Plansze wystawy BM
  2. Przesłanie BM i GM
  2.1. Przesłanie BM i GM– fenomen kulturowy, znaczenie i aktualność krzyży i kapliczek przydrożnych
  2.2. Dominujące przesłanie wystawy BM- przeslanie chrystocentryczne i duchowość pasyjna – mądrość i moc krzyża
  2.3. O przesłaniu i tytule wystawy BM- w dwu zdaniach
  2.4. Historyczno-kulturowy kontekst Europy i Śląska
  3. Kurator BM i Moderator wernisażu
  4. Reakcje i gratulacje
  5. Rekomendacje
  6. Wyróżnienia
  7. Statystyka i próba bilansu

2. INAUGURACJA i STACJE GM
  2.1. Plakat, zaproszenie, plansze wystawy GM
  2.2. Patronat i reakcje
  2.3. Stacje wystawy GM
  2.4. Wyróżnienie przez FWPN

3. TWÓRCA
  3.1. Biogram Autora
  3.2. Biogram Autora - więcej
  3.3. Galeria fotografii Autora

4. WYWIADY
  4.1. Z Autorem BM
  4.2. Autora z Kustoszami MAS

5. BIBLIOGRAFIA
  5.1. Mała architektura sakralna (MAS)
  5.2. Ziemia Kłodzka
  5.3.1. Bł. ks. Gerhard Hirschfelder – bibliografia publikacji ks. prof. T. Fitycha
  5.3.2. Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder
  5.3.3. Galeria zdjęć

6. CZYTELNIA
  6.1. Terminy i klucz hermeneutyczny MAS
  6.2. Kultura i sacrum ZK
  6.3. Kapliczki ziemi kudowskiej
  6.4. Wybitne postacie ZK
  6.5. Bł. ks. G. Hirschfelder
  6.5.1. Galeria fotografii bł. ks. G. Hirschfeldera
  6.6.1. Mapki, grafiki – synteza dziejów i obecności sacrum na ZK
  6.6.2. Multimedia
  6.6.3. Pomoce nt. MAS
  6.6.3.A. Inwentaryzacje
  6.6.3.B. Projekty MAS
  6.6.3.C. Instrukcje ministerialne
  6.6.3.D. Opracowania studyjne

7. GALERIA ZDJĘĆ NT. 45 EKSPOZYCJI WYSTAWY BM i GM