TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Nie pokazuj więcej


BOŻE MŁYNY

mała architektura sakralna ziemi kłodzkiej

Wystawa w Bobolicach
Niedziela, 19 Grudzień 2010, godzina: 21:03

W dniach od 20 grudnia 2010 r. do 22 Stycznia 2011 r. wystawa „Boże Młyny” w wersji polskiej (wraz z drukowanymi albumami) będzie prezentowana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach k/Ząbkowic Śl., należącym do parafii pw. św. Piotra i Pawła w Zwróconej. W liturgicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia jest tu eksponowana oryginalna szopka, z figurami naturalnej wielkości, dzieło miejscowych twórców. Od szeregu pozostaje ona przedmiotem zainteresowania wiernych i turystów przybywających Nie tylko z Wrocławia, ale licznych miejscowości Dolnego Śląska.
Adres: Zwrócona 67, Duszpasterstwo rzym.-kat. parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła 57-200 Ząbkowice Śląskie; tel/fax: (74) 8157751; e-mail: parafiazwrocona@interia.pl; parafiazwrocona.w.interia.pl
Parafia św. ap. Piotra i Pawła w Zwróconej (eryg. W XIV w.) znajduje się w dekanacie ząbkowickim, w diecezji świdnickiej. Obejmuje ona wsie: Zwrócona, Bobolice, Brodziszów, Szklary, Siodłowice, Rakowice, w których zamieszkuje ponad 2 tys. wiernych. Na jej terenie znajdują się trzy kościoły: w Zwróconej pw. św. Piotra i Pawła, w Bobolicach pw. Matki Bożej Bolesnej, w Brodziszowie pw. Matki Bożej Królowej Polski.

Bobolice, miejscowość (wieś, 8 km od Plebani w Zwróconej) w dekanacie Ząbkowice Śl., diecezji świdnickiej, w powiecie ząbkowickim (województwo dolnośląskie).

Bobolice to niewielka wieś aktualnie w pobliżu Ząbkowic Śląskich (wzm. 1239 r., należąca w tym czasie do cysterskiego klasztoru w Henrykowie, zniszczonego w czasie najazdu mongolskiego).
W XIV w. książę ziębicki Mikołaj w dniu 6 sierpnia 1345 r. nadał folwark Bobolice (Schrempsdorff) czterem braciom: Hermanowi, Janowi, Kunczkowi i Mikołajowi de Reichenbach, którzy zarządzali nim do 5 czerwca 1348 r.. W okresie 1387-1393 właścicielami wsi byli Zygmunt i Hans von Pogrell. Odtąd do końca XIV w. dobra wsi Bobolice były posiadaniu rodziny Hansow von Domanz. W 1406 r. Bobolice były własnością Reintscha von Domanz.
Od ponad pięciu wieków znajduje się tu dużych rozmiarów kościół pielgrzymkowy - sanktuarium p.w. Matki Boskiej Bolesnej z 1447 r.. Pierwsze pewne informacje o żywym już kulcie maryjnym pochodzą z połowy XV w. Figurka Piety – MBB znajdowała się wówczas w ogrodzie Państwa Reibnitzów i była zawieszona na rozłożystym drzewie, powszechnie nazywano ją "naszą kochaną Panią z zielonego drzewa" (też "z sadu", "spod zielonej lipy"). Do niej, o czym wspomina kronika kościoła, już wówczas pielgrzymowała miejscowa ludność.

Geneza pierwszej świątyni
W związku z kultem maryjnym jaki szerzył się wokół ludowej, rzeźbionej Piety, pochodzącej z  pocz. XV w., w 1447 r. biskup wrocławski Piotr Nowak wydał dokument, w którym polecił, by dla figurki wybudowano kościół murowany z kamienia (miał być postawiony "nie dalej, niż na rzut kamieniem" od miejsca, gdzie wówczas znajdował się wizerunek), w pobliżu ogrodu Reibnitzów. Fundatorem był najprawdopodobniej Hans von Reibnitz wraz ze swoją pierwszą żoną Barbarą z domu von Stosch. Jednak już wówczas pojawiły się jakieś trudności,i zbudowano tylko niewielką kaplicę. Według tradycji była to budowla drewniana.

BoboliceDzieje czczonej figurki MBB
O samej rzeźbie Matki Boskiej Bolesnej (Piety) - MBB z Bobolic, dawnych Kubic) wiemy niewiele. Jej pochodzenie, twórca, ani czas powstania pozostają nieznane. Bezsporne jest tylko to, co można zobaczyć do dzisiaj: rzeźbę wykonano z drewna (60 centymetrów wysokości). Ludowy rzeźbiarz wyobraził Matkę Boską jako starszą kobietę, o pooranej zmarszczkami, pełnej smutku twarzy. Na jej kolanach spoczywa nieproporcjonalnie małe ciało zmarłego Chrystusa. Okrywa ją udrapowana suknia, płaszcz i suknia.
Co do czasu powstania figurki istnieją trzy wersje: według tradycji jej kult rozwinął się już na początku XV w., jeszcze przed wojnami husyckimi. Bardziej realistyczne jest datowanie na 2 ćwierćwiecze XV stulecia, najprawdopodobniej około 1435 r. Taka koncepcja opiera się na analizie ułożenia ciała Chrystusa i układu fałdów szat Marii, a równocześnie pozostaje w zgodzie z dokumentami dotyczącymi Kubic. Najostrożniejsi historycy sztuki uważają rzeźbę za pracę ludową z początku XVI w. (nie byłby to zatem pierwotny wizerunek). Rozstrzygnięcie utrudnia fakt, że figurka ma późniejszą polichromię. Jak dotąd nie przeprowadzono dokładnych badań figurki, które pozwoliłyby zweryfikować te poglądy. Pewną ciekawostką są barokowe korony na głowach Chrystusa i Matki Boskiej- nie ma bowiem żadnych informacji o oficjalnej koronacji wizerunku. W podstawę rzeźby wmontowany jest relikwiarzyk z relikwiami uznawanymi za maryjne, ofiarowanymi w 1903 r. przez biskupa wrocławskiego kardynała Jerzego Koppa.

Ikonograficzny typ wyobrażenia MBB z ciałem zmarłego Syna Bożego, tzw. Piety, wywodzi się z Niemiec (powstał pod koniec XIII w.), a w drugiej połowie XIV w. stał się popularny w całej Środkowej Europie. Do jego rozprzestrzeniania przyczyniały się ówczesne tragiczne wydarzenia: rozprężenie i anarchia w Niemczech (tzw. wielkie bezkrólewie), "niewola awiniońska" papiestwa, epidemie dżumy (tzw. czarna śmierć), później wojny husyckie - uważano bowiem Matkę Boską Bolesną za orędowniczkę w cierpieniu.

Dzieje świątyni murowanej
W latach 1495-1501 na potrzeby pątników wzniesiono trójnawową gotycką świątynię o halowym korpusie z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, z dwiema wieżami od strony zachodniej. W
W latach 1730-1736 zniknęły z budowli gotyckie filary, a wnętrze zostało przebudowane w duchu baroku a następnie poprzedzono ukończoną w 1780 r. dwuwieżową fasadą na jednonawowe z rzędem kaplic wzdłuż nawy głównej. Orientowana świątynia od zewnątrz zachowała gotycki charakter, który podkreślają przypory i ostrołukowe okna.
Sklepienie kolebkowe na gurtach nadaje wnętrzu charakter późnego baroku. Przebudowa wnętrza dokonana została prawdopodobnie przez Johanna Innozenza Tőppera. Polegała ona na usunięciu gotyckich filarów oraz stworzeniu jednonawowej przestrzeni z płytkimi kaplicami bocznymi i nakrytej sklepieniami kolebkowymi wspartymi na ukośnych przyściennych pilastrach.
Mimo przebudowy kościół do dzisiaj zachował gotycką bryłę, opiętą potężnymi uskokowymi przyporami, z ostrołukowymi oknami i nakrytą dwuspadowym dachem. Jedynie górna część fasady posiada późnobarokowy charakter z falistym szczytem ujętym w dwie wysokie wieże, nakryte barokowymi hełmami z latarniami.
Bogate wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII w. i składa się na nie zespół ołtarzy, ambona, konfesjonały, chór muzyczny oraz obrazy. Jednym z cenniejszych elementów wyposażenia jest obraz ołtarza głównego - „Zdjęcie z krzyża” Felixa Antona Scheffiera z 1743 r.. Z kolei w dolnej części ołtarza głównego znajduje się wspomniana łaskami słynąca ludowa figura Piety, pochodząca z XV w.

Pełniejsza historia sanktuarium i figurki MBB na witrynie parafialnej: parafiazwrocona.w.interia.pl

Mapa portalu

1. Wystawa BM
  1.1. Charakterystyka ogólna
  1.1.1. Geneza i patronat BM
  1.2.1. Inauguracja 1 V 2009 - Plakat, zwiastun, zaproszenia, plan BM, album
  1.2.2. Inauguracja 1 V 2009 - Przed otwarciem, galeria zdjęć
  1.2.3. Inauguracja 1 V 2009 - Wernisaż
  1.2.4. Inauguracja 1 V 2009 - Prasa
  1.3.1. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje czasowe
  1.3.2. Terminarze ekspozycji wystawy - Ekspozycje stałe
  1.3.3. Terminarze ekspozycji wystawy - Galeria fotografii
  1.4. Plansze wystawy BM
  2. Przesłanie BM i GM
  2.1. Przesłanie BM i GM– fenomen kulturowy, znaczenie i aktualność krzyży i kapliczek przydrożnych
  2.2. Dominujące przesłanie wystawy BM- przeslanie chrystocentryczne i duchowość pasyjna – mądrość i moc krzyża
  2.3. O przesłaniu i tytule wystawy BM- w dwu zdaniach
  2.4. Historyczno-kulturowy kontekst Europy i Śląska
  3. Kurator BM i Moderator wernisażu
  4. Reakcje i gratulacje
  5. Rekomendacje
  6. Wyróżnienia
  7. Statystyka i próba bilansu

2. INAUGURACJA i STACJE GM
  2.1. Plakat, zaproszenie, plansze wystawy GM
  2.2. Patronat i reakcje
  2.3. Stacje wystawy GM
  2.4. Wyróżnienie przez FWPN

3. TWÓRCA
  3.1. Biogram Autora
  3.2. Biogram Autora - więcej
  3.3. Galeria fotografii Autora

4. WYWIADY
  4.1. Z Autorem BM
  4.2. Autora z Kustoszami MAS

5. BIBLIOGRAFIA
  5.1. Mała architektura sakralna (MAS)
  5.2. Ziemia Kłodzka
  5.3.1. Bł. ks. Gerhard Hirschfelder – bibliografia publikacji ks. prof. T. Fitycha
  5.3.2. Bł. Ks. Gerhard Hirschfelder
  5.3.3. Galeria zdjęć

6. CZYTELNIA
  6.1. Terminy i klucz hermeneutyczny MAS
  6.2. Kultura i sacrum ZK
  6.3. Kapliczki ziemi kudowskiej
  6.4. Wybitne postacie ZK
  6.5. Bł. ks. G. Hirschfelder
  6.5.1. Galeria fotografii bł. ks. G. Hirschfeldera
  6.6.1. Mapki, grafiki – synteza dziejów i obecności sacrum na ZK
  6.6.2. Multimedia
  6.6.3. Pomoce nt. MAS
  6.6.3.A. Inwentaryzacje
  6.6.3.B. Projekty MAS
  6.6.3.C. Instrukcje ministerialne
  6.6.3.D. Opracowania studyjne

7. GALERIA ZDJĘĆ NT. 45 EKSPOZYCJI WYSTAWY BM i GM